THE MANTRA & MEANING

ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੇ ਸਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ॥
Anṯarjāmī purakẖ biḏẖāṯe sarḏẖā man kī pūre.
O Inner-knower, Searcher of Hearts, O Primal Being, Architect of Destiny: please fulfill this yearning of my mind.

ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਇਹੈ ਸੁਖੁ ਮਾਗੈ ਮੋ ਕਉ ਕਰਿ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ
Nānak ḏās ihai sukẖ māgai mo ka▫o kar sanṯan kī ḏẖūre.
Nanak, Your slave, begs for this happiness: let me be the dust of the feet of the Saints.

Translation and Meaning : Srigranth
Language : Gurmukhi
Source : Kirtan Sohila